50.00500.00 sis. KM

Kinkekaardi tingimused

Kinkekaart on maksevahend, mis kehtib SleepCity kaubanduskeskonnas ja mida kasutatakse  kaupade  eest tasumiseks SleepCity esindus- või veebipoes. Kinkekaarti võib kasutada Kinkekaardi nimiväärtuse kulutamiseni või kuni aegumiskuupäevani.

Mõisted:

Kinkekaart on elektrooniline kinkekaart, mida kasutatakse SleepCity kaupluses  Ostude eest tasumisel nimiväärtuse summas.

Aegumiskuupäev märgib viimast päeva (kaasa arvatud), mil Kinkekaarti on võimalik ostu eest tasumiseks kasutada, s.t. Kinkekaardi kehtivusaja viimane päev.

Klient on eraisik, juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes soetab Kinkekaardi või kasutab seda.

Nimiväärtus on rahasumma, mille Klient maksab samas väärtuses Kinkekaardi eest.

Kinkekaardi Nimiväärtus

 1. Kinkekaardi nimiväärtuse otsustab Klient, Kinkekaardi väikseim nimiväärtus on 50 eurot ja suurim nimiväärtus 500 eurot.

Kinkekaardi müügikohad ja ostmine

 1. Kinkekaarti on õigus väljastada Kinkekaardi väljastajal.
 2. Kinkekaardi väljastaja müüb Kinkekaarti SleepCity veebipoes.
 3. Kinkekaardi ostmiseks tellib Klient Kinkekaardi SleepCity veebipoes, tasub valitud nimiväärtuse ja täidab muud ettenähtud nõuded.
 4. Väljastaja väljastab Kliendile arve, mis tõendab Nimiväärtuse tasumist ning väljastab Kliendile elektroonilise kinkekaardi.

Kinkekaardi kasutamine

  1. Iga isik, kellel on Kinkekaart võib seda Ostu tegemiseks kasutada.
  2. Kinkekaarti ei ole võimalik vahetada rahaks ega kasutada Kinkekaardi soetamiseks.
  3. Enne Aegumiskuupäeva saab Kinkekaarti kasutada  kaupade  eest tasumisel maksimaalselt summas, mis vastab Kinkekaardi Nimiväärtusele.

Kinkekaardi aegumiskuupäev

   1. Kinkekaardi kehtivusaeg on üks (1) aasta arvates Kinkekaardi soetamise kuupäevast.

Kehtetu Kinkekaart

   1. Kehtetu on Kinkekaart, millel on – Aegumiskuupäev on saabunud;

Kaebused

   1. Kõik Kinkekaardiga seonduvad kaebused tuleb Väljastajale esitada kirjalikult, märkides ära kaebuse esitaja nime, isikukoodi, kontakttelefoni ja e-posti aadressi, kaebuse asjaolud ja kaebuse esitaja nõude.
   2. Kõik kaebused tuleb Väljastajale esitada 1 (ühe) kuu jooksul arvates kaebuse esitamist põhjustavate asjaolude asetleidmist.
   3. Kaebused, mis esitatakse pärast sätestatud tähtaega ei kuulu läbi vaatamisele, nende ülevaatamise tagasi lükkamine ei kuulu vaidlustamisele ega ole edasikaevatav.
   4. Väljastaja vaatab Kliendi esitatud kaebused üle 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest.

Kinkekaardi tingimuste muutmine

   1. Väljastaja jätab endale õiguse teha Kinkekaardi kasutamise tingimustes muudatusi, mis muutuvad kõigile Kinkekaardiga seotud Klientidele,

Isikuandmete töötlemine

    1. Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Privaatsustingimused.

Käesolevad Kinkekaardi kasutamise tingimused on avaldatud 01.01.2023 seisuga.